Zapojení do projektů


V letech 2011 až 2012 jsme v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovali projekt Inovace vzdělávacích materiálů prostřednictvím ICT. Cílem bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, a inovace příprav učitele na vyučovací hodinu zaměřenou na zvyšování znalostí a dovedností ve využívání cizích jazyků. V letech 2013 až 2014 jsme realizovali projekt Inovace ve vzdělávání a rozvoji podnikatelských znalostí zaměřený na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků, a to v návaznosti na regionální trh práce a potřeby regionální ekonomiky.

Zapojili jsme se také do Výzvy č. 56 s projektem Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti. V jeho rámci jsme uskutečnili dva zahraniční výjezdy žáků. V současnosti realizujeme projekt Rozvoj vzdělanosti žáků na SOŠPO II v rámci podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování, který navázal na předchozí projekt Rozvoj vzdělanosti žáků na SOŠPO.

Od roku 2018 byla naše škola zapojena do dvouletého projektu šesti evropských škol Let'sbuildbridges (Postavme mosty) Erasmus+. Naši žáci postupně vycestovali do Portugalska, Polska, Chorvatska a Německa. Z důvodu protiepidemických opatření byl bohužel zrušen výjezd do Lotyšska.

V aktuálním školním roce realizujeme následující projekty:
PRACTICE MAKES PERFECT (Cvičení dělá mistra)
ÜBER HINDERNISSE ZU DEN STERNEN (Přes překážky ke hvězdám)
MEDIA AND DEMOCRACY (Média a demokracie)

V rámci mezinárodní aktivity eTwinning jsme navázali na projekt s partnerskou školou BHAK Deutschlandsberg v Rakousku a v současnosti realizujeme dva eTwinning projekty: Living the Life in Our Towns (Život v našich městech) Meine Freunde und ich (Moji přátelé a já)