The European Day of Languages 2021 (eTwinning)


Název projektu: The European Day of Languages 2021 (Evropský den jazyků 2021)
Termín realizace: 2021
Realizující subjekty: SOŠPO a pět evropských zemí

Projektu se účastní šest zemí: Česká republika, Belgie, Turecko, Rumunsko, Polsko a Chorvatsko . Studenti z jednotlivých zemí prezentují svůj mateřský jazyk, hledají podobnosti a rozdíly. Natáčejí videa, ve kterých představují sebe a svou školu. V mezinárodních týmech vytvářejí plakáty a společný výsledný produkt – knihu. Setkávají se na videosetkáních, zahrají si společně jazykové hry a zazpívají písničky. Účastníci projektu si tak zlepšují nejen své jazykové znalosti, ale získají nové přátele, stanou se vnímavější k jiným kulturám a rozvíjejí své povědomí o důležitosti a potřebě učit se cizí jazyky.