No hay mal que por bien no venga (eTwinning)


Název projektu: No hay mal que por bien no venga (Všechno zlé je k něčemu dobré)
Termín realizace: 2021-2022
Realizující subjekty: SOŠPO a tři evropské země

Projekt je určen studentům španělštiny prvního ročníku. Společně se svými kamarády z Polska, Itálie a Francie představí svůj život a studium v období pandemie. Studenti se naučí lépe pracovat s cizím jazykem - španělštinou a komunikovat jasným a srozumitelným způsobem. Naučí se psát krátké texty a popisovat své pocity, každodenní situace a místa. Zlepší se v používání digitálních technologií, jako jsou např. Google formuláře, tvoření slovních mraků, organizace příspěvků na digitální tabuli Padlet. Budou psát krátké komiksy za použití Storyboardu a budou sdílet empatickým způsobem informace přes blog nebo chat na platformě Twinspace. Také budou sdílet své zkušenosti z období pandemie spojené se svou vlastní kulturou, školou a zázemím.