No hay mal que por bien no venga (eTwinning)


Název projektu: No hay mal que por bien no venga (Všechno zlé je k něčemu dobré)
Termín realizace: 2021-2022
Realizující subjekty: SOŠPO a tři evropské země Video projektu: odkaz

Projekt byl určen studentům španělštiny prvního ročníku. Společně se svými kamarády z Polska, Itálie a Francie představili svůj život a studium v období pandemie. Studenti se naučili lépe pracovat s cizím jazykem - španělštinou a komunikovat jasným a srozumitelným způsobem. Naučili se psát krátké texty a popisovat své pocity, každodenní situace a místa. Zlepšili se v používání digitálních technologií, jako jsou např. Google formuláře, tvoření slovních mraků, organizace příspěvků na digitální tabuli Padlet. Psali krátké komiksy za použití Storyboardu a sdíleli empatickým způsobem informace přes blog nebo chat na platformě Twinspace. Sdíleli také své zkušenosti z období pandemie spojené se svou vlastní kulturou, školou a zázemím. Mezi finální produkty projektu patří sbírka krátkých básní z karantény, kterou napsali studenti druhého ročníku při své první prezenční hodině španělštiny. Básně poté namluvili studenti z Polska, Itálie a Francie.