TRADICE

Hovoří za nás vice než dvacetiletá tradice a zkušenosti ve vzdělávání, které poskytujeme již od roku 1994. Patříme tak mezi nejstarší soukromé školy v Olomouckém kraji. Naše jméno šíří do světa již více než 1 300 úspěšných absolventů.

ODBORNOST A INOVATIVNOST

Odbornou stránku výuky vedou plně kvalifikovaní pedagogové, kteří mají praktické zkušenosti z jednotlivých oborů. Naši žáci se v rámci výuky setkávají s odborníky z praxe. Aby jejich výuka neprobíhala jen na teoretické úrovni, je dale doplňována workshopy, přednáškami, besedami, exkurzemi a tematickými zájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

V naší škole nejste ztraceni v davu. Naši žáci jsou u nás na prvním místě. Všichni jim věnujeme potřebné množství času při vysvětlování učiva, poradenské činnosti nebo v rámci poskytovaných konzultací. Pozitivní školní klima a individuální přístup k jednotlivým žákům vyzdvihují také inspekční zprávy ČŠI.

ÚSPĚCHY

Naši žáci dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků u maturitních zkoušek. A nejen u nich. Jsou také úspěšní v soutěžích a olympiádách. Získávají a rozšiřují si přímo na naší škole svoji odbornost. Jsme hrdí, že v loňském roce naše škola získala za podporu práce s talentovanými žáky titul „Talentová škola Olomouckého kraje“.


CIZÍ JAZYKY

Dbáme na to, aby rčení „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“ bylo pro všechny naše absolventy předností. Patříme mezi několik málo škol, které svým žákům nabízí výběr ze šesti cizích jazyků. A samozřejmostí jsou i rodilí mluvčí působící na naší škole.

EUROPAS A CERTIFIKÁTY

Úspěšný absolvent u nás spolu s maturitním vysvědčením získá i Europas a další certifikáty osvědčující jeho odbornost či jazykové znalosti.

VYBAVENÍ ŠKOLY

Moderní a motivující, tak by se dalo shrnout vybavení na naší škole. Neustále se snažíme jej vylepšovat. Pravidelně obměňujeme jak veškerý používaný hardware a software, tak i ostatní didaktické pomůcky sloužící pro aktivizující výuku.

ODBORNÍ GARANTI

Spolupracujeme s řadou odborníků, kteří jsou garanty propojení teorie s praxí. Vážíme si jejich podpory prováděné formou konzultací, přednášek nebo besed.


CENA JANA AMOSE KOMENSKÉHO

Naše škola získala Cenu Jana Amose Komenského za vysoce kvalitní výuku o Evropské unii. Evropská komise v rámci oslav Dne Evropy vyhlásila Ceny Jana Amose Komenského. Z každé členské země byla oceněna pouze jedna střední škola. Ocenění vyjadřuje uznání našeho dlouholetého vzdělávání v oblasti evropské problematiky a dalších aktivit, které organizujeme pro naše studenty. Součástí ceny je také finanční odměna ve výši 8000 eur.