Covid-19Při přijímacích zkouškách na střední školy se vychází z platné legislativy. Může nastat změna (obdobně jako v loňském školním roce) na základě protiepidemických opatření. V případě, že bude školám umožněna volba mezi jednotnou přijímací zkouškou a školní, zvolíme jako ve školním roce 2020/2021 školní přijímací zkoušku.

Struktura školní přijímací zkoušky by byla následující
Didaktický test z českého jazyka a literatury (vycházel by z testů CERMAT)
Test z anglického jazyka
Motivační dopis
Prospěch v 8. a 9. ročníku ZŠ
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče