Fotogalerie

Oslavili jsme čtvrtstoletí naší školy

28. 11. 2019 jsme v Městském divadle a Národním domě oslavili 25. výročí založení naší školy. První část programu si připravili naši studenti a druhá byla věnovaná koncertu Prague Cello Quartet.


Naši studenti byli úspěšní na okresním i krajském kole SOČ

1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole v ekonomickém oboru získala trojice studentů Petr Hanák, Alena Pěčková a David Šnirych (3.ES) s prací Zanikání fotbalových klubů v České republice a jejich možná kultivace s důrazem na FC Dolany. 1. místo v okresním 4. místo v krajském v oboru tvorba učebních pomůcek získal Šimon Musil (3.TM) s prací Didaktická hra Riskuj v PowerPointu.


Vynikající úspěch v olympiádě z anglického jazyka

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce. 1. místo v kategorie III.B získal Jonatan Štencl (2.TM) a 2. místo v kategorii III. C získal Dan Hlahůlek (3.TM). V celostátním kole získal Jonatan Štencl (2.TM) 7. místo ze 14 účastníků. Naše škola byla jedinou odbornou školou mezi samými gymnázii.


Poznávací zájezd kolem Bodamského jezera

V polovině června proběhl týdenní poznávací zájezd kolem Bodamského jezera. Studenti navštívili Německo, Rakousko a Švýcarsko, pluli po jezeře, navštívili starobylá místa (St. Gallen, Mnichov, Bregenz, Stein am Rhein, Reichenau), pohádkový zámek Neuschwanstein, květinový ostrov Mainau i největší vodopády na řece Rýn. Studenti 3.TM púak v rámci zájezdu absolvovali průvodcovskou praxi.


Abenteuer in der Stadt

Již čtvrtým rokem jsme pro žáky prostějovských základních škol připravili soutěž Dobrodružství ve městě. Na deseti stanovištích v centru Prostějova si žáci 7. - 9. tříd zábavnou formou vyzkoušeli své znalosti němčiny. Tříčlenné hlídky se musely vypořádat s například poznávání stromů, ochutnáváním potravin??, zdoláním trasy podle pokynů, určováním obrázků, poznáváním po hmatu nebo sčítání oken. Letos se soutěž setkala s mimořádným ohlasem, zúčastnila se jí osmdesátka žáků základních škol. Autorkou projektu je paní učitelka Jana Mohrová. Na soutěž finančně přispělo Statutární město Prostějov.


Besedy se zajímavými osobnostmi

O fungování Evropské unie besedoval s našimi studenty poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, s historii sportovního marketingu a financování sportu studenty seznamoval Doc. Miroslav Černošek a v rámci předmětu Podnikání v praxi proběhl zajímavý seminář Můžeš podnikat. To je pouze základní výčet besed a přednášek, které pravidelně pro naše studenty připravujeme.


Mezinárodní den průvodců nadchl Prostějovany

Prostějov se díky naší škole druhým rokem připojil k oslavám Mezinárodního dne průvodců, které probíhaly ve 12 městech České republiky. Zájemci si měli možnost prohlédnout novou a starou sakristie a kapli Nejsvětější Trojice s netradiční secesní výzdobou. Překvapením pro mnohé byl výstup po části původního gotického schodiště, které se dochovalo u presbytáře kostela. Studenti školy v roli průvodců také návštěvníky zavedli na severní barokní ochoz, ze kterého viděli nádherné secesní vitráže a všem ukázali nově zrestaurované varhany na kostelním kůru.


Druhá mobilita v rámci projektu Erasmus+

Druhé mezinárodní setkání projektu Erasmus+ pod názvem "Postavme mosty" se konalo v Portugalsku ve městě Almada. Výjezdu se zúčastnilo šest studentů naší školy společně se studenty z dalších pěti zemí. Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách a během pobytu se účastnili workshopů, sportovních aktivit, integrační her, výletů a exkurzí. Prohlédli si také hlavní město Lisabon a město Almada, navštívili centrum regionální architektury Espaço Fortuna a dobrovolnickou organizaci Lifeshaker.


První mobilita v rámci projektu Erasmus+

V sobotu 1. 12. 2018 se vrátilo pět našich studentů z týdenní mobility programu Erasmus+ v Bruchsalu, kde byli ubytováni v rodinách spolu s dalšími 20 studenty z Portugalska, Lotyšska, Polska a Chorvatska. Studenti předváděli prezentace svých zemí, pracovali ve workshopech, účastnili se výuky, hráli různé hry. Součástí setkání bylo také přijetí primátorkou města, návštěva sociálního zařízení, prohlídka Bruchsalu, výlet do nedalekého Heidelbergu a společný kulturní program.


Oslavili jsme 100 let republiky

26. 10. 2018 prožili naši studenti a pedagogové netradičně. Po školním projektovém dopoledni, které bylo věnováno vzniku Československa, se studenti a pedagogové přesunuli na náměstí k soše prvního československého prezidenta. Vedení školy a zástupci studentů zde položili květiny a pietní akt doprovodili zpěvem státní hymny. Netradičním a originálním zakončením bylo vytvoření živé vlaky. Slova se na místě ujali ředitel školy Marek Moudrý, jednatelka školy Silvie Šteigerlová a shromážděné přišla pozdravit také primátorka Prostějova Alena Rašková.


Poznávací zájezd do Berlína

Ve dnech 17. - 22. září proběhl pětidenní poznávací zájezd do Braniborska. Studenti během tří dnů poznali nejzajímavější památkyhlavního města Německa, ale také například nejmodernější evropské vlakové nádraží, East Side Gallery, Check Point Charlie, olympijský stadion a berlínskou ZOO. Studenti také navštívili Postupim, zámky Cecilienhof a Sanssouci, filmový park Babelsberg, lodní zdviž v Niederfilnow a poslední den si užili Tropical Islands.


Průvodcování

Studenti naší školy v rámci svého zaměření na cestovní ruch realizují komentované prohlídky centrem města a jejich poslední akcí byly komentované prohlídky městského hřbitova na Brněnské ulici centra města, kostelů Povýšení sv. Kříže, sv. Jana Nepomuckého a sv. Cyrila a Metoděje. V rámci Mezinárodního dne průvodců poprvé veřejnosti zpřístupnili prostějovský zámek. Po velký zájem byly prohlídky zámku zopakovány také v červnu. O letních prázdninách pak naši studenti realizují průvodcovskou činnost.


Sportovní úspěchy

V září navázali naši studenti na sportovní úspěchy z loňského roku. Ve Středoškolském atletickém poháru získalo družstvo kluků třetí místo. Závodů se zúčastnilo šest středních škol. Jan Šalman (1.OS) suverénně zvítězil v běhu na 400 metrů s časem 54,23. Získal také 3. místo v běhu na 60 metrů a celkově obsadil 4. místo v počtu nasbíraných bodů. Robert Sivoň (4.ES) vybojoval 1. místo ve vrhu koulí s výkonem 13,32 metrů. Loni jsme například získali 4. místo v celostátním finále ve futsalu, 1. místa v okresním fotbalovém turnaji, basketbalu (dívky i kluci) a stolním tenisu


Studijní cesty do Evropského parlamentu

V rámci výuky se každý student vzdělávací programu Mezinárodní obchod a projektové řízení zúčastní studijní cesty do sídla Evropského parlamentu. Tento zájezd je pro studenty zcela zdarma. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament sídlí ve Štrasburku (hlavní sídlo) a Bruselu (zde jednají parlamentní výbory) se studijní cesty střídají. V rámci zájezdu studenti navštěvují budovu Evropského parlamentu, shlédnou jednání poslanců a zúčastní se přednášky o fungování tohoto zákonodárného orgánu EU. Studenti mají také možnost prohlídky hlavních památek Štrasburku nebo Bruselu a blízkého okolí. Studijní cesty organizujeme ve spolupráci s europoslanci, na základě jejichž pozvání se tyto zájezdy realizují. Zatím se nám podařilo vyvézt více než 150 studentů školy. Také v letošním roce plánujeme výjezd do Štrasburku.


Adaptační kurz

První školní dny prožili studenti 1.ročníku na seznamovacím kurzu v krásném prostředí Sloup v Moravském krasu. Tyto třídenní adaptační kurzy pořádáme již od roku 2007. Program zajišťovala agentura GiveMe5.


Studenti diskutovali nad kvalitou potravin v EU

Zajímavé diskuse o kvalitě potravin v EU se zúčastnili studenti 3. ročníku. Nad problémem dvojí kvality potravin se studenty diskutoval místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Začátkem května proběhly také dvě zajímavé přednášky. První byla věnována K. H. Máchovi. Známého básníka studentům představil český slavista Richard Změlík z Katedry bohemistiky FF UP v Olomouci. Druhá přednáška byla určena studentům sportovního managementu. Karel Tejkal, tiskový mluvčí České sportovní a PR manažer projektů Zlatá tretra, Davis Cup a Fed Cup studentům přiblížil PR podporu sportovních marketingových projektů.

V únoru proběhly první prohlídky prostějovského zámku

V sobotu 24. února 2018, v rámci oslav Mezinárodního dne průvodců, jsme připravili prohlídky prostějovského zámku. Naše škola tak poprvé v historii zpřístupnila prostory pernštejnského zámku. Průvodcovskou činnost vykonávaly studentky z 2. a 4. ročníku se zaměřením na marketing turismu.