Média a demokracie (Fondy EHP)


Název projektu: Média a demokracie (Media and Democracy)
Termín realizace: 2020-2021
Realizující subjekty: školy dvou evropských zemí

Jedná se o 13 měsíční projekt Media and Democracy, který realizujeme v rámci programu Vzdělávání Fondů EHP, tzv. Norských fondů. Projekt se zabývá rozdílnými pohledy na demokracii v médiích, rozvojem kritického myšlení a posouzení objektivity médií. Partnerskou škola je Thora Storm vgs. Trondheim v Norsku.