Meine Freunde und ich (eTwinning)


Název projektu: Meine Freunde und ich (Moji přátelé a já)
Termín realizace: 2020-2021
Realizující subjekty: SOŠPO a pět evropských zemí

Projekt je určen studentům němčiny prvního ročníku. Společně se svými kamarády ze Slovenska, Itálie, Belgie, Rumunska a Turecka představují sebe, své rodiny, své přátele, školy a koníčky. Porovnávají život v jednotlivých zemích a život před pandemií a během ní. Společně hrají online hry a setkávají se na videokonferencích. Díky projektu poznají přátele z celé řady zemí, zbaví se obavy používat němčinu a naučí se pracovat s webovými nástroji.