Meine Freunde und ich (eTwinning)


Název projektu: Meine Freunde und ich (Moji přátelé a já)
Termín realizace: 2020-2021
Realizující subjekty: SOŠPO a SOŠPO a tři evropské země Kniha projektu: odkaz Video projektu: odkaz

Projekt byl určen studentům němčiny prvního ročníku. Společně se svými kamarády z Belgie, Rumunska a Turecka představovali sebe, své rodiny, své přátele, školy a koníčky. Porovnávali život v jednotlivých zemích a život před pandemií a během ní. Společně hráli online hry a setkávali se na videokonferencích. Díky projektu poznali přátele z celé řady zemí, zbavili se obavy používat němčinu a naučili se pracovat s webovými nástroji. V rámci projektu "Meine Freunde und ich" zpracovávali studenti Freundschaftsbuch, tedy Knihu přátelství. Do knihy zapracovali všechny informace, které během projektu získali o svých zahraničních kamarádech.